Kto je MUDr. Pavel Malovič

MUDr. Pavel Malovič pôsobí v Bratislave, kde absolvoval Lekársku fakultu UK (4 atestácie). Vzdelanie si doplnil na Viedenskej univerzite a na Orlando Univesity (USA). Niekoľko rokov pôsobil ako hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre oblasť telovýchovného lekárstva.

Je viac ako 25 rokov primárom Kliniky telovýchovného lekárstva Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), v súčasnosti pôsobí aj ako prednosta Ústavu telovýchovného lekárstva UNB.

Mnohí poznajú MUDr. Pavla Maloviča ako vyhľadávaného a populárneho športového lekára, dlhé roky pôsobiaceho pri futbalových reprezentáciách Slovenska, a predtým Československa. MUDr. Pavel Malovič niekoľko rokov pracuje aj v medzinárodných futbalových štruktúrach (UEFA, FIFA). Vo funkcii dopingového komisára UEFA, FIFA, sa opakovane zúčastnil Majstrovstiev Európy vo futbale, je aktívny v rámci futbalovej Ligy majstrov UEFA, či Európskej ligy UEFA. 

Je držiteľom prestížneho titulu Footbal Medicin Doctor, udeleného vrcholovou Európskou futbalovou asociáciou. Na Slovenskom futbalovom zväze (SFZ) dlhé roky zastával funkcie spojené so športovým, resp. telovýchovným lekárstvom a jeho spolupráca so SFZ trvá dodnes.

Prednáša na Lekárskej fakulte UK, na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Zúčastňuje sa odborných kongresov, kde primárne presadzuje filozofiu preventívnej medicíny, zdravého spôsobu života, nevyhnutnosti pohybu, športovania, neustáleho pracovania na fyzickej a psychickej kondícii a to všetko s cieľom zachovania si vitality do vysokého veku a udržania si mladosti.

MUDr. Pavel Malovič je sám príkladom toho, čo presadzuje. Jeho pracovné výsledky, bohaté „CV-čko“ sú toho dôkazom. Bez sebadisciplíny, zdravého spôsobu života, dostatku pohybu, správneho naladenia psychiky by nebolo možné tak bohaté výsledky dosiahnuť.

Viac o MUDr. Pavlovi Malovičovi nájdete v kapitole o autorovi knihy Ako si udržať mladosť.