MUDr. Jiří Neumann

 • Absolvent Lékařské fakulty UK
  v Hradci Králové
  Atestace – I.st chirurgie r. 1998 Atestace – II.st chirurgie r. 2003
 • Licence sportovní lékař od roku 2007 Odborný lékař na chirurgickém oddělení FN v Hradci Králové
 • Od roku 2002 spolupracující lékař a od roku 2007 pověřen vedením zdravotního zabezpečení České atletické reprezentace
 • Člen lékařské komise Českého olympijského výboru
 • Klubový lékař – FC Hradec Králové (fotbal)
  HC Hradec Králové (hokej)
  Fotbal Dvůr Králové nad Labem
  Házená Dvůr Králové nad Labem
  Hokej Dvůr Králové nad Labem
  FC Olympie Hradec Králové (fotbal)
  Člen společností
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství Česká chirurgická společnost
 • Majitel společnosti Sportklinik s.r.o.

MUDr. Pavel Malovič, Ph.D., MPH

Vystudoval Lékařskou fakultu UK v Bratislavě, specializuje se na sportovní medicínu, je primářem Kliniky tělovýchovné medicíny Univerzitní nemocnice v Bratislavě a patří mezi přední odborníky na interní a sportovní medicínu. Byl lékařem československé a později i slovenské fotbalové reprezentace, byl i osobním lékařem tenisty Dominika Hrbatého. Od roku 2002 je dopingovým komisařem UEFA. Je známý jako autor mnoha knižních publikací se zdravotnickou problematikou. V jeho knize „Akosi udržať mladosť“ se zaobírá problematikou zdraví, zdravého životného stylu, správného a vyváženého stravování a dalšími faktory, významně ovlivňující kvalitu a délku života člověka. Získal Cenu Fair play 2014 za Celoživotní přínos pro fotbalové hnutí. Byl i folkovým hudebníkem a textařem.

doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D.

/odborník v oblasti tělovýchovy a sportu/

doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D., z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde garantuje výuku a výzkum v oblasti fyziologie a fyziologie zátěže, a který má již 5-ti leté zkušenosti s výzkumem Molekulárního Vodíku®® v oblasti tělesné zátěže a sportu a na svém kontě má již desítky odborných publikací související s výzkumem odezvy organismu na ruzné stresové podněty.

Je odborným poradcem Evropského Institutu pro Terapii Molekulárním Vodíkem® (EIMHT) a The Molecular Hydrogen Company Ltd. v Irsku. (MHC).

Je členem České společnosti tělovýchovného lékařství a od roku 2016 v organizačním výboru konference – Sympozium sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu.

Absolvent mnoha zahraničních akademických stáží:

 • 2013: Katholic University of Leuven, Department of Kinesiology, and Bacala Academy (prof. Peter Hespel, Ph.D.)
 • 2014: Durban, University of KwaZulu-Natal, School of Health Sciences, Discipline of Biokinetics, Exercise and Leisure Sciences, (Assoc. prof. Andrew McKune, Ph.D.)
 • 2018: Discipline of Sport & Exercise Science, Faculty of Health, UC Research Institute for Sport and Exercise, University of Canberra, ACT, Australia (Assoc. prof. Andrew McKune, Ph.D.)

Je spoluautorem několika odborných publikací.

Prof. Dušan Miljkovič, Ph.D

Prof. Dušan Miljkovič je světově uznávaným odborníkem a vynálezce více než 30ti různých patentů včetně patentu číslo US 8852660B2, který před několika lety odhalil světu oblast Molekulárního Vodíku® a jeho účinků a využití v oblasti zdraví a krásy. Tímto objevem odstartoval pan prof. Miljkovič nejzajímavější období své dlouholeté kariéry.

Od doby, kdy prof. Miljkovič vyrobil několik prototypů produktů na bázi Molekulárního Vodíku®, uplynulo již několik let. Na trhu se současně objevily podezřelé napodobeniny v podobě vodíkových tablet či kapslí, které uživatelům slibují podobný či stejný efekt jako produkty vyrobené a patentované prof. Miljkovičem.

Našim sílem je vám, našim zákazníkům a partnerům, dodávat skutečné, bezpečné a fungující produkty od tohoto výzmaného vědce. Zároveň také máme zájem společně vzdělávat odbornou i laickou veřejnost, aby kvalitní, fungující a bezpečné produkty na bázi Molekulárního Vodíku® byly dostupné všem.

Těšíme se na nové produkty, na kterých v současné době pan profesor Dušan Miljkovič pracuje a které budou v nejbližší době exklusivně představeny společností H2 WORLD & BEAUTY COMPANY s.r.o.

Prof. Guy Van Elsacker DrSc.

Profesor Elsacker působí ve výzkumu vice než 50 let. Jeho odborným zaměřením se stala komunikace lidských buněk (Crosstalk of Cells).
V období posledních čtyř let se intenzivně zaměřil na výzmanou oblast blahodárného působení Molekulárního Vodíku® při boji s nemocemi jako jsou diabetes a onkologická onemocnění. Jako jeden z předních expertů odborné rady Evropského institutu pro terapii Molekulárním Vodíkem® (www.EIMHT.com) se zaměřuje na podporu a pomoc ostatním odborníkům v oblasti zdraví a medicíny, kteří se zabývají molekulární vodíkovou® terapií ve vztahu k diabetu a onkologickým onemocněním.

Pavel Purdek

Pan Pavel Purdek s více než 30 letou praxí se zůčastnil 3 olympijských her jako reprezentační fyzioterapeut – Vancouver 2010, Turín 2006 a Atény 2004. 15 let (2000-2015) se věnoval slovenské fotbalové reprezentaci do 21 let s primářem MUDr. Pavlem Malovičem, dopingovým komisařem UEFA. V roce 2003 se zůčastnil jako reprezentační fyzioterapeut mistrovství světa se Slovenskou Fotbalovou Reprezentací do 20let v Arabských Emirátech a v roce 2018 mistrovsví světa v ledním hokeji v Dánsku.
V současné době pan Pavel Purdek provozuje soukromou privátní praxi se zaměřením na procedury s Molekulárním Vodíkem® ve svém působišti na Slovensku ve spolupráci s H2 World Health & Beauty Company , The Molecular Hydrogen Company a European Institute for Molecular Hydrogen Therapy. www.H2world.world