Ako Molekulárny Vodík® pomáha správnej funkcii srdca

OKIENKO ODBORNÍKOV | ZDRAVÉ SRDCE NA VODÍKOVÝ POHON

Každý považuje za akúsi samozrejmosť fakt, že srdce ukryté hlboko vo futbalistovom hrudníku je vlastne nezničiteľné čerpadlo, pripomínajúce perpetuum mobile. A pritom sa zabúda na skutočnosť, že tento kľúčový orgán hráčovho tela môže byť práve jeho najzraniteľnejším miestom. Počas náročnej zimnej prípravy, kedy sa zbiera kondícia na celú jarnú sezónu k tomu stačí naozaj len málo. Preťaženie, prebehané ochorenie a následná chronická únava môže spôsobiť „zatavenie“ srdcového svalu. Srdce futbalistu je pozoruhodná svalová štruktúra s množstvom anatomických a funkčných nezvyčajností. Tie sú nezriedka upozornením alebo varovaním pre hráča (srdce je väčšie, rozšírené, bije pomalšie a často nepravidelne, “fučí” – má šelest, pracuje s vyšším tlakom), ale niekedy “iba” možnou typickou zvláštnosťou, charakteristickou pre tento druh športu. V každom prípade sa nevyplatí akékoľvek podcenenie jeho ojedinelého či čudného chovania a viac ako kedykoľvek inokedy tu platí okrídlená fráza “srdce Ťa varuje” alebo „srdcu dôveruj, ale ho aj preveruj a opatruj!“

Čo srdce dokáže

 

Kedysi niekto napísal, že dĺžka ľudského života je obmedzená tri a pol miliardami tepov (úderov srdca), ktoré vydrží „normálny a zdravý srdcový sval“ a preto „ako ekonomicky pracuje, tak dlho žije“. Futbalistovo čerpadlo musí byť schopné rýchlo a bez poruchy akcelerovať, prejsť náhle z pokojového štádia, kedy pracuje pomaly a ekonomicky (napr. 44 úderov za minútu), do štádia maximálneho výkonu (až 200 úderov i viac za minútu) a zabezpečiť rýchlym a opakovaným prečerpávaním krvi okamžitý a nepretržitý prísun kyslíka všade tam kde je to treba. Zároveň pomáha zabezpečiť odsun odpadových produktov a po prerušení činností hráča sa čo najrýchlejšie, prakticky okamžite, vracia do svojej „ekonomickej“ polohy (nízky tep), aby nebolo rýchlo prepracované. Aj preto je uctievané pre svoju mimoriadnu výkonnosť a odolnosť, je vlastne „vrcholovým športovcom“ ľudského organizmu. Je však treba, aby bolo – rovnako ako dokonalý stroj (a srdce je vlastne čerpadlo, poháňané bioelektricky) – častejšie kontrolované, opatrované a udržiavané v poriadku. Inak sa stávajú tragédie, lebo srdce sa stáva rizikovým terénom u zdanlivo zdravého jedinca. Preťažením, ochorením a poškodením srdcového svalu najmä po prechodení „banálnych“ chorôb (chrípka, angína) aj nadužívaní liekov a „reklamných“ podporných prostriedkov proti nim. Ako následok nesprávnej regenerácie a takéhoto nekultúrne liečeného ochorenia a zápalových „skratov“ vodivého elektrického systému srdca môžu vzniknúť aj degeneratívne postihnutia srdcových ciev a chlopní, ale tiež vysoký krvný tlak a rozličné poruchy srdcového rytmu. V priebehu zimy, keď sa na hráčov „naložia“ viaceré druhy neskutočnej fyzickej záťaže a z toho vyplývajúcej psychickej rozkolísanosti, je určite rozhodujúci faktor kvalitnej regenerácie všetkými dostupnými prostriedkami. Tie známe už môžu byť vyčerpané a vtedy treba uvoľniť priestor novým a moderným.

Čo srdce poškodzuje?

V organizme futbalistu počas výraznej záťaže vznikajú vo väčšej miere voľné radikály, čo sú akési nestabilné, nestále agresívne molekuly či skupinky atómov – prirodzene ako produkt látkovej premeny. Ich pôsobenie v tele je však za určitých okolností neprirodzené, škodlivé a nepriaznivo vplýva nielen na pohybovú sústavu, ale aj na srdcový sval.. Bývajú prirovnávané k nebezpečným iskrám, ktoré môžu spôsobiť zničujúci požiar. Pokiaľ nie sú vlastnými silami organizmu – vlastnými zbraňami, ktoré sa nazývajú antioxidanty, včas zlikvidované, môžu veľmi citeľne poškodiť zdravý srdcový sval. Antioxidanty sa tiež nazývajú „zhášače alebo zametače voľných radikálov“. Zvýšený vznik týchto miniatúrnych nepriateľov futbalistovho zdravia, pôsobiacich maximálnou deštrukčnou silou. býva zapríčinený aj vonkajšími vplyvmi, akými sú prudké zmeny zimného počasia a nadmerné pôsobenie ozónu. Hráč si v tele nadmerne vytvára voľné radikály aj pri opakovaných zraneniach, mikrobiálnych alebo vírusových ochoreniach (napríklad spomínané chrípka aj angína), po požití väčšieho množstva alkoholu, pri zhoršenom prekrvení centrálneho nervového systému, vstrebávaní hnisavých ložísk (napríklad na koži, pri zubných koreňoch) alebo stresových situáciách. Zvýšená produkcia voľných radikálov je aj pri mimoriadne intenzívnych tréningoch všetkých typov a zápasoch. Zvýšený výskyt pozorujeme pri svalových zraneniach. Pri všetkých týchto stavoch nemusia futbalistovi postačovať vlastné zásoby antioxidantov, a tak je dôležitý ich zvýšený príjem – najčastejšie vo forme doplnkov výživy. Ide o to – správne sa rozhodnúť.

Ako škodám predchádzať a brániť sa?

 

Existujú prostriedky uvoľňujúce nano – bublinky takzvaného molekulárneho vodíka, ktorý používajú na rýchlu regeneráciu srdca a pohybového systému aj expresné odstraňovanie únavy špičkoví profesionáli niektorých vrcholových futbalových tímov, hrajúcich rýchle turnaje a takzvané „anglické týždne“ so zápasmi každé tri dni v Európskej lige alebo Lige majstrov. Na akom princípe takáto záležitosť funguje a dá sa zohnať aj u nás? Táto vec je známa už takmer štyri desaťročia, ale do skutočne praktického života ju uviedol až unikátny patent srbského profesora chémie Dušana Miljkoviča v podobe produktu z roku 2010, fungujúceho na báze špecificky reaktívnej kombinácie vápnika a horčíka, ktorá spúšťa „lavínu“ pozitívnych účinkov na odstránenie únavy hráčovho organizmu. V súčasnej dobe existuje ešte vhodnejšia forma pre aktívnu regeneráciu a odstraňovanie únavy – nová unikátna redoxná zmes aktívneho horčíku a ďalších zložiek, špeciálne navrhnutá a zostavená tak, aby uvoľňovala molekulárny vodík vo vyššej koncentrácii. Tato zmes obsiahnutá v produktoch spúšťa množstvo zásadných pozitívnych účinkov na organizmus futbalistov. Túto skutočnosť dokumentujú mnohé odborné články, štúdie a publikácie aj aktuálna prax. Preparáty sú určite na špičke súčasnej „hitparády“ mimoriadne vhodných regeneračne – rehabilitačných produktov, dostupných už aj na Slovensku. Moderný molekulárny vodík sa javí ako najúčinnejší antioxidant, „hasič“ škodlivých voľných radikálov, bojujúci s nepriateľským oxidatívnym stresom, pretože je schopný veľmi rýchlo preniknúť do všetkých tkanív a energetických častí (mitochondrií) buniek organizmu, vrátane srdcového svalu a mozgového komplexu. Aktívne eliminuje zvýšený obsah kyseliny mliečnej (laktátu), ktorá sa po záťaži akútne vyplavuje najmä do svalových komponentov a spôsobuje únavné prekyslenie aj bolestivosť až „zatavenie“ a kŕče preťaženého, niekedy traumatizujúceho a poškodeného svalstva. Zabezpečuje tak rýchlejšiu regeneráciu tkanív pohybovej sústavy po záťaži a elimináciu ďalších odpadových produktov, spôsobujúcich možnú prehlbujúcu sa chronickú únavu skutočným „prekyslením“, akými sú kreatínkináza (CK), amoniak, kyselina močová alebo močovina. Zároveň pôsobí tiež ako zásaditý (alkalizujúci) komponent zrýchlenej rehabilitácie pri poškodení hráčových „mäkkých“ tkanív (svaly, šľachy, väzy) pomliaždením alebo podvrtnutím. Úľavu pociťujú aj futbalisti, ktorí trpia „preťaženým srdcom“, bolesťami kĺbových spojení a rozličnými chronickými zápalmi devastovaných svalových úponov aj väzív. Vzhľadom na náročné programy jednotlivcov aj kolektívov je obzvlášť počas zimnej prípravy a v skorej jari naozaj potrebné zvážiť tiež jeho dlhotrvajúce užívanie. Užitočné je aj prípadné nasadenie ihneď po akútnom zranení kvôli zabráneniu, respektíve zníženiu tvorby opuchov, krvných výronov aj zápalových reakcií v mieste tkanivového poškodenia.

MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH 

Vystudoval Lékařskou fakultu UK v Bratislavě, specializuje se na sportovní medicínu, je primářem Kliniky tělovýchovné medicíny Univerzitní nemocnice v Bratislavě a patří mezi přední odborníky na interní a sportovní medicínu. Byl lékařem československé a později i slovenské fotbalové reprezentace, byl i osobním lékařem tenisty Dominika Hrbatého. Od roku 2002 je dopingovým komisařem UEFA. Je známy jako autor mnoha knižních publikací se zdravotnickou problematikou. V jeho knize „Akosi udržať mladosť“ se zaobírá problematikou zdraví, zdravého životného stylu, správného a vyváženého stravování a dalšími faktory, významně ovlivňující kvalitu a délku života člověka. Získal Cenu Fair play 2014 za Celoživotní přínos pro fotbalové hnutí. Byl i folkovým hudebníkem a textařem.